Køgevejens Ungdomshus
NB! Udmeldelse og indmeldelse: Sker på pladsanvisningen Hvidovre.dk
Det er desværre sket den fejl, at der er kommet et kalenderplugin på siden, jeg ikke kan se hvor er. Derfor vises siden her med en kalender oven i det hele. Jeg arbejder på en løsning